Hotline: Ms Phượng (Trợ lý): SĐT/Zalo: 0969.807.680
Email: PhansonHRD@gmail.com

Thực hiện khảo sát

Thực hiện khảo sát

Chuyên gia Phan Sơn
Cố vấn trực tiếp cho Chủ tịch HĐQT, TGĐ trong việc chuẩn hoá cách thức Quản trị doanh nghiệp bài bản, nâng cao hiệu suất hoạt động, phát triển doanh nghiệp.
Cố vấn trực tiếp cho Chủ tịch, TGĐ trong vấn đề xây dựng và phát triển Văn hoá doanh nghiệp.

Cố vấn phát triển
văn hóa doanh nghiệp

Doanh nghiệp cần định hình lại Văn hóa doanh nghiệp phù hợp với chiến lược phát triển kinh doanh

Chương trình phù hợp với

Doanh nghiệp cần chuẩn hoá Văn hoá một cách bài bản
Doanh nghiệp cần chuẩn hoá và phát triển văn hoá để xây dựng một đội ngũ gắn kết, hạnh phúc
Doanh nghiệp tái cấu trúc văn hoá
Doanh nghiệp định hình lại Văn hóa doanh nghiệp cho giai đoạn phát triển mới

Các hoạt động Cố vấn

Rà soát thực trạng VHDN hiện tại
Phỏng vấn các GTCL, mong muốn về VHDN, định hướng phát triển doanh nghiệp của Nhóm sáng lập (Founder)
Phỏng vấn, trao đổi, xác định các “NIỀM TIN CỐT LÕI” của Nhóm sáng lập 
Định hình và tái xác định Tầm nhìn, sứ mệnh, GTCL phù hợp.
Hướng dẫn xây dựng Sổ tay văn hoá doanh nghiệp
Hướng dẫn xây dựng bộ các chuẩn mực hành vi phù hợp với hệ Giá trị cốt lõi mới

Thực hiện khảo sát

Xây dựng và phát triển Văn hóa doanh nghiệp bài bản tại đây
Coaching chuyển hoá hành vi của đội ngũ Lãnh đạo và Quản lý phù hợp hệ giá trị mới.
Hướng dẫn xây dựng chiến lược truyền thông, đào tạo, cài đặt hệ giá trị mới và quy tắc ứng xử đến đội ngũ nhân viên.

Thực hiện khảo sát dưới đây
để đặt lịch với Chuyên gia 

Thực hiện khảo sát

Cần hỗ trợ, xin vui lòng liên hệ Ms Phượng (Trợ lý)

0969.807.680

CỐ VẤN QUẢN TRỊ

Hotline: 0988. 901. 123

Email: PhansonHRD@gmail.com

Website: Phanson.vn/Phan Son

Địa chỉ: Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội